Zhejiang On Ji Zhongrui Plastic Factory (specializing in the production of ziplock, plastic bags factory)

Specializing in East China (Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Fujian)

Tel: 0572-5011939 

Moble: 13058904304 
E-Mail: 458051432@QQ.com

Address: Anji County, Huzhou City, Kang Shan Industrial Zone